Slamsuging er en felles betegnelse for tømming av kummer, tanker, sandfang og sluk eller rister. Vi har flere spesialbiler som kan kombinere behov for spyling og oppsuging av væske og masser som må deponeres på godkjente mottak.