Slamsuging innebærer rens og tømming av kummer og tanker samt tømming av gårdssluk og sandfang. Vi benytter kombibiler med mulighet for spyling for rengjøring av sluk og kummer i forbindelse med tømming. Oppsugde masser deponeres på egnet, lovlig mottak. Våre biler er godkjent for innsamling og transport av farlig avfall fra oljetanker og oljeutskillere.

Vi har flerårige rammeavtaler med kommuner og andre offentlige oppdragsgivere i fylkene Oslo, Akershus og Buskerud.