Vi utfører rørfornying av vann – og avløpsledninger for kommuner over hele landet. Vår hovedmetode består av rørfornying med strømpeutforing. Dette er den mest anvendte metoden for gravefri utbedring av trykkløse ledninger i Norge.

Gjennom mange år med rørfornying av store hovedledninger har vi opparbeidet oss solid kompetanse og en velutstyrt maskinpark. Vi utfører alle oppdrag med egne ressurser inkludert forarbeider, installasjoner av strømpeutforinger, etterarbeider og rehabilitering av kummer. Dersom det er behov for graving i forbindelse med ledningsbrudd, tilgang eller kumarbeider har vi også eget mannskap og utstyr for dette. For industribedrifter kan vi tilby spesialtilpassede utforinger med egenskaper tilpasset prosessvannets innhold.  

Vi har flerårige rammeavtaler med kommuner og andre offentlige oppdragsgivere Oslo og Akershus hvor vi utfører områdesaneringer i tillegg til løpende avrop for rørfornying med strømpeutforinger.