På linje med andre deler av boligen har også vann – og avløpsrør et behov for vedlikehold. Oppleves det gjentatte problemer med tilbakeslag eller at vann renner sakte ned fra sluk eller vask kan det være tegn på et behov for rehabilitering av avløpsrørene. 

Rørfornying kan utføres på alle typer avløpsrør både inne i boligen, under bygg og fra bygg og frem til fellesledninger, enten de er private eller kommunale. 

Unngå omfattende inngrep:

Med våre dokumenterte og godkjente metoder for rørfornying vil dere få støpt nye rør på innsiden av de gamle rørene og dette gjøres ved å benytte eksisterende tilgangspunkter som stakeluker eller stakekummer.

På denne måten unngår man omfattende inngrep som rivning, pigging eller graving i eller rundt bygninger. I tillegg til at rørfornying er en skånsom prosess for omgivelsene er det også en rask måte for rehabilitering. Ved bruk av rørfornying vil beboer kun være uten vann og avløp i et begrenset antall dager, for enkelte operasjoner vil vi kunne gjøre oss ferdige i løpet av en dag.

Forarbeidene består av høytrykksspyling og rørinspeksjon for å kunne gi et godt grunnlag til å vurdere ledningenes tilstand samt kartlegge alle påkoblinger, retningsforandringer, dimensjonsendringer og eventuelle skader som kan påvirke rørfornyingen. Rørfornying utføres normalt med en epoksymettet strømpeutforing, sprøytebelegging av epoksy eller med silikat dersom det kun er en del av ledningen som har behov for rehabilitering. Ofte vil et oppdrag kunne utføres gjennom å kombinere en eller flere av disse metodene. Valg av metode gjøres basert på forkontroll eller andre tilgjengelige opplysninger og velges alltid med det formål å sikre best mulig sluttresultat kombinert med færrest mulige ulemper for berørte beboere. Etter utført rørfornying gjelder de samme garantier som for nye anlegg.

Levetiden for rørfornyede ledninger er testet til 30 – 50 år avhengig av testet installasjonsmetode.