Rørfornying er et samlet begrep for flere metoder for rehabilitering av vann – og avløpsledninger uten eller med minimale inngrep i omkringliggende infrastruktur. Det betyr at vi kan rehabilitere ledninger uten å grave i vei og hager eller rive opp gulv eller vegger. Hovedprinsippet er å støpe nye rør på innsiden av de eksisterende ledningene ved å benytte eksisterende tilgangspunkter som stakeluker, stakekummer eller utvendige kummer. Vi har mange års erfaring med rørfornying og tilbyr dette til offentlige og private kunder over hele Norge.