Høytrykksspyling er den beste måten og fjerne tilstoppelser i avløpet. Denne formen for spyling benyttes gjerne som et akutt tiltak når stoppen allerede er et faktum, men stadig flere av våre kunder ønsker å få utført spyling av vann- og avløpsanlegget sitt som en del av det ordinære vedlikeholdet av bygget. For å unngå skader eller uønskede hendelser er det avgjørende at slik spyling utføres av kvalifisert og erfarent personell som evner å velge riktig utstyr og benytte dette ut i fra ledningsanleggets beskaffenhet og omkringliggende forhold. Feil bruk av vann under høyt trykk under eller i bygninger kan forårsake store skader på bygningsmassen i tillegg til selve rørene. Vi har utstyr tilpasset alle forhold og erfarne operatører som trent i bruken av dette.

I løpet av 2016 overtok TT-Teknikk eierskapet til Power Clean Pipe AS som gjennom de siste årene har spesialisert seg på vedlikeholdsspyling og rens av avløpsledninger, spesielt for borettslag og sameier.