Vi utfører spyling, rensing og rotkutting på store ledninger med kombibiler. Vår maskinpark er tilpasset arbeid på ledninger fra DN 150 og opptil DN 1200. Arbeid på gamle ledninger med varierende tilstand krever erfaring og et bredt sortiment av spesialdyser. Våre operatører er sertifisert med spylekurs for hovedledninger gjennom RIN.

Vi har flerårige rammeavtaler med kommuner og andre offentlige oppdragsgivere i fylkene Oslo, Akershus og Buskerud.