Den største delen av vår gravevirksomhet innebærer utbedring av eksisterende anlegg for vann- og avløp. Dette vil si at vi finner og utbedrer brudd og omfattende skader på avløpsledninger, vannlekkasjer og klammer. Eventuelle kumarbeider er også en naturlig del av de foregående tjenestene. Vi har også lang erfaring med utbedring og etablering av drenering for både huseiere, borettslag og sameier. Etter over 25 år med graving i både landlige og tettbebygde strøk er vi gode til å forberede, planlegge og gjennomføre gravearbeider under alle forhold og omstendigheter. Vår maskinpark er variert og riktig utstyr blir valgt ut i fra oppdragets beliggenhet, fremkommelighet og hensyn til omkringliggende masser og terreng. Vi utfører også oppdrag for kunder innen industri og foretar alle operasjoner i forbindelse med sanering av nedgravde oljetanker.