Rørinspeksjon av vann – og avløpsrør krever kunnskap, erfaring og riktig utstyr. Vi har over 25 års erfaring med dette og har et veletablert program for opplæring og overføring av kunnskap fra erfarne til nye operatører. I tillegg kan vi vise til en av landets bredeste og mest oppdaterte utstyrspark.

For å sikre at du som kunde blir fornøyd med resultatet av vår rørinspeksjon er vi opptatt av at forutsetningene for jobben er klarlagt allerede ved bestilling. Vi deler oppdragene opp i noen hovedkategorier som du kan lese om lenger ned på siden. Det som er felles for alle våre oppdrag er at du som kunde sitter igjen med de svarene du er ute etter og med tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne avgjøre hvilke tiltak du vil gjøre for å sikre at vann – og avløpsrørene fungerer som de skal.