Rørinspeksjon av vann – og avløpsrør krever kunnskap, erfaring og riktig utstyr. Vi har over 25 års erfaring med dette og har et veletablert program for opplæring og overføring av kunnskap fra erfarne til nye operatører. I tillegg kan vi vise til en av landets bredeste og mest oppdaterte utstyrsparker. Denne inkluderer flere spesialbiler med rørinspeksjonsutstyr for kontroll av ledninger opptil DN 1200 inkludert satellittkamera for inspeksjon av stikkledninger. Vi utfører også spesialtjenester som lekkasjesøk, fallmåling, kumregistrering, diameterkontroll og trasesøk.    

Vi har flerårige rammeavtaler med kommuner og andre offentlige oppdragsgivere i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. 

Alle våre rørinspeksjoner og etterfølgende rapporter utføres og utformes i henhold til gjeldende standard for rørinspeksjon, Norvar Miljøblad nr. 51.