Rørfornying

Med rørfornying kan vann – og avløpsledninger rehabiliteres eller vedlikeholdes uten behov for inngrep i omkringliggende infrastruktur som vei, bane eller bygningsmasse. Rørfornying kan utføres på alle typer vann – og avløpsledninger.

Les mer

tab2-imgRørinspeksjon

Rørinspeksjon benyttes til å lokalisere feil eller skader, evaluere driftstilstand eller kartlegge traseer på vann – og avløpsledninger. Vi har over 25 års erfaring med rørinspeksjon og har utstyr til å utføre kontroller av alle typer vann – og avløpsledninger.

Les mer

HøytrykksspylingSpyledyse Høytrykkspyling web

Høytrykksspyling benyttes for å fjerne tilstoppelser eller løse elementer i vann – og avløpsledninger som forårsaker driftsforstyrrelser. På gamle ledningsanlegg kan det være hensiktsmessig å foreta jevnlig vedlikeholdsspyling for å unngå tilstoppelser og tilbakeslag.

Les mer

Graving

Vi har utstyr og operatører som er spesialisert på graving for etablering av drenering og utbedring vann – og avløpsanlegg. I tillegg sanerer vi oljetanker og leverer underjordiske avfallsbeholdere.

Les mer

tab5-imgSlamsuging

Våre biler for slamsuging er kombibiler som kan utføre oppdrag som innebærer både spyling/rengjøring og suging av slam, sand og septikk. Flere av våre biler er godkjente for transport av farlig avfall. Ved avtaler om faste tømminger av fett – og oljeutskillere håndterer vi dette i henhold gjeldene krav i de aktuelle kommunene utskillerne befinner seg i.

Les Mer

 Kontakt oss og vi kontakter deg

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra TT-teknikk

Tif nr:02490 - post@tt-teknikk.no

Våre eksisterende kunder kan kontakte oss på telefon 4001 2490 (hverdager 8:00 – 15:30)